शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
साना डेरी सम्बन्धी यान्त्रीकरण अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरेको सूचना ०७७/०७८ डेरि म्याद थप.pdf , डेरीयान्त्रीकरण सम्वन्धी सुचना.pdf 03/22/2021 - 17:10
दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची ०७७/०७८ दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची.pdf 03/22/2021 - 17:06
कृषि ईन्जिनियरिङ्ग पदको लिखित परिक्षाको नतिजा ०७७/०७८ Notice.pdf 03/16/2021 - 17:24
पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 03/09/2021 - 12:46
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf 03/09/2021 - 12:44
डेरी यान्त्रीकरण सम्वन्धी उद्दमीका लागि प्रस्तावकोअनुसुची फाराम ०७७/०७८ डेरी यान्त्रीकरण सम्वन्धी उद्दमीका लागि प्रस्तावकोअनुसुची फाराम.pdf 03/07/2021 - 13:50
सुन्तलाजात फलफूल बगैचा पुनस्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ सुन्तलाजात फलफूल बगैचा पुनस्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका.pdf 01/25/2021 - 11:08
कृषि अधिकृत र प्राविधिक सहायक को सिफारिस ०७७/०७८ नतिजा.pdf 01/05/2021 - 19:48
सिफारिस (कृषि अर्थविज्ञ, पशु विकास अधिकृत, पशु चिकित्सक, नायव प्राविधिक सहायक, कृषि) ०७७/०७८ sifaris.pdf 01/01/2021 - 17:51
लिखित नतिजा (कृषि अधिकृत ) ०७७/०७८ १११११.pdf 12/29/2020 - 20:55

प्रवक्ता

Tika Thapa

टिका राम थापा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत 

मोबिल : ९८४९९८१८२०

 ई-मेल: tikathapa425@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क