शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्राविधिक सहायक (कृषि बागवानि र माटो बिज्ञान पाँचौ तह) लिखित नतिजा ०७५/०७६ 12/28/2020 - 20:39
त्रुटि सच्याईएको सुचना ०७५/०७६ 12/28/2020 - 20:39
लिखित नतिजा (पशु विकास अधिकृत) ०७७/०७८ 12/27/2020 - 20:51
लिखित नतिजा (ना.प्रा.स बागवानि) ०७७/०७८ 12/27/2020 - 20:51
लिखित परिक्षाको नतिजा (कृषि अर्थविज्ञ) ०७७/०७८ 12/26/2020 - 20:34
लिखित परिक्षाको नतिजा (पशु चिकित्सक) ०७७/०७८ 12/26/2020 - 20:34
माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालन निर्देशिका-२०७७ ०७७/०७८ माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र.pdf 12/07/2020 - 15:05
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७७.pdf 10/12/2020 - 11:12
कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७७ ०७७/०७८ कोरोना लक्षित कार्यविधि_0.pdf 10/12/2020 - 11:09
चक्लाबन्दिमा कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७७ ०७७/०७८ चक्लाबन्दिमा कृषि कार्यक्रम कार्यविधि_1.pdf 10/12/2020 - 11:07

प्रवक्ता

Tika Thapa

टिका राम थापा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत 

मोबिल : ९८४९९८१८२०

 ई-मेल: tikathapa425@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क