Nepal Flag

जग्गा प्रशासन सम्बन्धि कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे सूचना

प्रवक्ता

निलकण्ठ पोखरेल (प्रवक्ता)

निलकण्ठ पोखरेल

९८४१३६०७३६

सूचना अधिकारी

सम्पर्क