Nepal Flag

गाडी खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

प्रवक्ता

निलकण्ठ पोखरेल (प्रवक्ता)

निलकण्ठ पोखरेल

९८४१३६०७३६

सूचना अधिकारी

सम्पर्क