शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सामुदायिक छाडा पशु कल्याण प्रवर्द्धन गर्न गौशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ सा.छा.प.क.प्र. गर्न गौ.नि. तथा व्य. कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf 02/23/2020 - 15:41
पशुपन्छी मोडेल फार्म स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ पशुपन्छी मोडेल फार्म स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf 02/23/2020 - 15:25
मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ ०७६/०७७ मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६.pdf 02/23/2020 - 15:19
कोल्ड स्टोर, कोल्ड च्याम्बर र राईपेनिङ्ग च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ 02/23/2020 - 14:23
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सामुदायिक छाडा पशुकल्याण प्रवर्द्धन गर्न गौशला निर्माण तथा व्यवस्थापन का साथै साना डेरी तथा दुग्ध सहकारीहरुलाई यान्त्रिकरण सहयोग अन्तर्गत मिल्क एनालाईजर वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना-converted.pdf 02/18/2020 - 16:29
सहकारी संस्था र सहकारी संघसँगको साझेदारीमा संचालन हुने कार्यक्रम संग सम्बन्धीत आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सहकारी साझेदारी सूचना १-converted.pdf 02/18/2020 - 16:11
सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७६-min.pdf 02/13/2020 - 14:08
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७६.pdf 01/31/2020 - 15:33
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 11/15/2019 - 15:17
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 11/15/2019 - 15:16

सूचना अधिकारी

जनक राज बोहरा

जनकराज बोहरा

९८६८४६१९२२

सम्पर्क