Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालनका लागि पेश भएका आशयपत्र र प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा सफल भएका संस्थाहरुको विवरण ०७५/०७६ सूची.pdf 03/19/2019 - 14:31
२०७५ साल फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ Fagun Fatwari.pdf 03/17/2019 - 13:19
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ०७५/०७६ 03/15/2019 - 11:54
स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप गरिएको ०७५/०७६ 03/12/2019 - 13:16
तालिम संसोधन सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ 03/01/2019 - 10:50
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ०७५/०७६ 02/26/2019 - 16:56
स्वरोजगार तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धि सुचना ०७५/०७६ 02/25/2019 - 11:15
२०७५ साल माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf 02/17/2019 - 13:08
राजश्व छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने विवरण फर्म्याट ०७५/०७६ 02/14/2019 - 10:15
गाडी खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ०७५/०७६ 02/10/2019 - 14:43

सूचना अधिकारी

सम्पर्क