Nepal Flag

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
स्वत: प्रकाशन २०८० माघ देखि २०८० चैत मसान्त सम्म ०८०/०८१ Magh_Chaitra 2080.pdf 05/09/2024 - 15:21
२०७९ साल कार्तिक १ गतेदेखि पौष मसान्त सम्मको सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन ०७९/०८० 2nd trimester_Kartik_Poush 2079_80.pdf 02/01/2023 - 11:35
आ.ब. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका ०७९/०८० MOLMAC Yearly Progress 2078_79.pdf 01/26/2023 - 11:59
मन्त्रालयको ५ बर्षे उपलब्धी ०७९/०८० MOLMAC 5 yrs progress.pdf 01/26/2023 - 11:56
मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम ०७८/०७९ compiled form (1).pdf 09/08/2021 - 10:44
साना डेरी सम्बन्धी यान्त्रीकरण अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न म्याद थप गरेको सूचना ०७७/०७८ डेरि म्याद थप.pdf , डेरीयान्त्रीकरण सम्वन्धी सुचना.pdf 03/22/2021 - 17:10
दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची ०७७/०७८ दुग्ध यान्त्रीकरण प्रस्ताव पेश गर्ने अनुसुची.pdf 03/22/2021 - 17:06
कृषि ईन्जिनियरिङ्ग पदको लिखित परिक्षाको नतिजा ०७७/०७८ Notice.pdf 03/16/2021 - 17:24
डेरी यान्त्रीकरण सम्वन्धी उद्दमीका लागि प्रस्तावकोअनुसुची फाराम ०७७/०७८ डेरी यान्त्रीकरण सम्वन्धी उद्दमीका लागि प्रस्तावकोअनुसुची फाराम.pdf 03/07/2021 - 13:50
भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक बिच कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन भएको सम्झौता-पत्र ०७७/०७८ img20210108_13035286.pdf 01/08/2021 - 13:09

प्रवक्ता

 

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क