शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सिफारिस (कृषि अर्थविज्ञ, पशु विकास अधिकृत, पशु चिकित्सक, नायव प्राविधिक सहायक, कृषि) ०७७/०७८ sifaris.pdf 01/01/2021 - 17:51
लिखित नतिजा (कृषि अधिकृत ) ०७७/०७८ १११११.pdf 12/29/2020 - 20:55
त्रुटि सच्याईएको सुचना ०७५/०७६ 12/28/2020 - 20:39
प्राविधिक सहायक (कृषि बागवानि र माटो बिज्ञान पाँचौ तह) लिखित नतिजा ०७५/०७६ 12/28/2020 - 20:39
लिखित नतिजा (पशु विकास अधिकृत) ०७७/०७८ 12/27/2020 - 20:51
लिखित नतिजा (ना.प्रा.स बागवानि) ०७७/०७८ 12/27/2020 - 20:51
लिखित परिक्षाको नतिजा (कृषि अर्थविज्ञ) ०७७/०७८ 12/26/2020 - 20:34
लिखित परिक्षाको नतिजा (पशु चिकित्सक) ०७७/०७८ 12/26/2020 - 20:34
आ.ब. २०७७.०७८ प्रथम चौमासिक मन्त्रालय र मातहतका निकायहको प्रगति प्रतिवेदन ०७७/०७८ आ.ब. २०७७.०७८ प्रथम चौमासिक मन्त्रालय र मातहतका निकायहको खर्च निकासा सारांश_0.pdf , आ.ब. २०७७.०७८ प्रथम चौमासिक मन्त्रालय र मातहतका निकायहको खर्च निकासा_0.pdf , आ.ब. २०७७.०७८ प्रथम चौमासिक मन्त्रालय र मातहतका निकायहको प्रगति एकमुष्ठ_0.pdf , आ.ब. २०७७.०७८ प्रथम चौमासिक मन्त्रालय र मातहतका निकायहको मुख्य उपलब्धी_0.pdf , आ.ब. २०७७.०७८ प्रथम चौमासिक मन्त्रालय र मातहतका निकायहको लाभान्वित संख्या_0.pdf 12/22/2020 - 15:11
आ.व. २०७६/०७७ मा यस मन्त्रालयबाट कारोबार भुक्तानी भएका फर्महरुको भुक्तानीमा कट्टी गरिएको अग्रीम आयकर र मु.अ.कर सम्बन्धी विवरण ०७६/०७७ आयकर र मु.ब.कर सम्बन्धी विवरण.pdf 09/08/2020 - 14:31

प्रवक्ता

Tika Thapa

टिका राम थापा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत 

मोबिल : ९८४९९८१८२०

 ई-मेल: tikathapa425@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क