Nepal Flag

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
स्वत: प्रकाशन २०८० माघ देखि २०८० चैत मसान्त सम्म ०८०/०८१ Magh_Chaitra 2080.pdf 05/09/2024 - 15:21
२०७९ साल कार्तिक १ गतेदेखि पौष मसान्त सम्मको सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन ०७९/०८० 2nd trimester_Kartik_Poush 2079_80.pdf 02/01/2023 - 11:35
आ.ब. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका ०७९/०८० MOLMAC Yearly Progress 2078_79.pdf 01/26/2023 - 11:59
मन्त्रालयको ५ बर्षे उपलब्धी ०७९/०८० MOLMAC 5 yrs progress.pdf 01/26/2023 - 11:56
सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपंछी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली, 2079 ०७९/०८० कृषि तथा पशुपंछी नियमावली.pdf 11/30/2022 - 14:12
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनिती ०७९/०८० TRT सुदुरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति.pdf 11/23/2022 - 14:52
प्राकृतिक विपदहरुबाट कृषि एवं पशुपंछी व्यवसायहरुको क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिमा रातहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ०७९/०८० कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धि मापडण्ड, २०७७.pdf 10/12/2022 - 15:34
प्रदेशिक कृषि विकास रणनिति ०७८/०७९ सुदुरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति -मस्यौदा.pdf 06/23/2022 - 12:48
कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि-२०७८ ०७८/०७९ कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि 2078.pdf 09/28/2021 - 11:02
कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि-२०७८ ०७८/०७९ कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि 2078.pdf 09/28/2021 - 11:02

प्रवक्ता

 

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क