Nepal Flag

खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा

प्रवक्ता

 

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क