Nepal Flag

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी नियमावली, २०७६ ०७६/०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी नियमावली, २०७६.pdf 09/13/2020 - 12:51
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ०७५/०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf 09/13/2020 - 12:48
सहकारी अनुदान सम्बन्धि छनौट भएका सहकारी संस्थाहरुको नतिजा प्रकाशन गरेको सूचना ०७६/०७७ छनौट भएका सहकारी संस्था.pdf 06/08/2020 - 13:21
सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७६-min.pdf 02/13/2020 - 14:08
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७६.pdf 01/31/2020 - 15:33
कोल्डस्टोर, कोल्डरुम र राईपेनिङ्ग च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ Coldstore.pdf 04/07/2019 - 12:31
कृषि यान्त्रिकरणका लागि साझेदारीमा कस्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कस्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापना कार्यविधि.pdf 03/24/2019 - 10:56
स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ सहकारी.pdf 02/05/2019 - 15:12
कृषि औजार यन्त्र उपकरणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि यान्त्रिकरण.pdf 02/05/2019 - 15:10
सीमान्तकृत वर्ग लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ सीमान्तकृत वर्ग लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf 01/30/2019 - 11:40

प्रवक्ता

Speaker

डा. हेमराज अवस्थी

बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६१११२७

ईमेल ID: drawasthihr@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

 

 

 

 

 

गोकुल प्रसाद बोहरा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८५८७५०६६५

ईमेल ID: gokulbohara@gmail.com

सम्पर्क