शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
Technical Feasibility Study for Chyangra Farming in High Himalayan Region of Sudurpaschim Province ०८०/०८१ 11/30/2023 - 13:09
कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०८०/०८१ CamScanner 10-13-2023 15.11_0.pdf 10/17/2023 - 15:51
Ambulatory Van ०८०/०८१ Ambulatory Van_0.docx 10/17/2023 - 15:50
खाद्य गोदाम घर निर्माण ०८०/०८१ खाद्य गोदाम घर निर्माण.docx 10/14/2023 - 20:52
कोल्डस्टोर कोल्ड च्याम्बर ०८०/०८१ कोल्ड स्टोर कोल्ड चेम्बर.docx 10/14/2023 - 20:51
प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि मेसिन ०८०/०८१ प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि मेसिन खरिद.docx 10/14/2023 - 20:48
बीउ उत्पादनका लागि गोदाम घर मेशिनरी ०८०/०८१ बीउ उत्पादनका लागि गोदाम घर मेशिनरी.docx 10/14/2023 - 20:47
मुल्य श्रृंखला ०८०/०८१ मूल्य श्रङखला.docx 10/14/2023 - 20:46
व्यवसायिक फर्म ०८०/०८१ व्यवसायिक फार्म.docx 10/14/2023 - 20:42
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ०८०/०८१ स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० .pdf 10/03/2023 - 14:39

प्रवक्ता

Tika Thapa

टिका राम थापा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत 

मोबिल : ९८४९९८१८२०

 ई-मेल: tikathapa425@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क