Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रेश बिज्ञप्ति ०७६/०७७ प्रेश बिज्ञप्ति.pdf 07/08/2020 - 16:21
प्राकृतिक विपद्हरुबाट कृषि एवं पशुपन्क्षी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ०७६/०७७ प्राकृतिक विपद् राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 07/04/2020 - 14:10
सहकारी अनुदान सम्बन्धि छनौट भएका सहकारी संस्थाहरुको नतिजा प्रकाशन गरेको सूचना ०७६/०७७ छनौट भएका सहकारी संस्था.pdf 06/08/2020 - 13:21
मिति २०७७/०१/१७ गते माननीय मन्त्रि विनिता देवी चौधरीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय। ०७६/०७७ निर्णय 2077-01-17.pdf 04/30/2020 - 12:46
दुध उत्पादन बजारीकरणका आधारमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ दुध उत्पादन बजारीकरणका आधारमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf 03/13/2020 - 12:33
व्यावसायिक प्याज खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ०७६/०७७ व्यावसायिक प्याज खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६.pdf 03/13/2020 - 12:26
व्यावसायिक केरा खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ व्यावसायिक केरा खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf 03/13/2020 - 11:20
कृषिजन्य उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ कृषिजन्य उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६.pdf 03/12/2020 - 15:56
कोल्ड स्टोर, कोल्ड च्याम्बर र राईपेनिङ्ग च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ कोल्ड स्टोर, च्याम्बर र राईपेनिङ्ग च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf 03/05/2020 - 14:15
सामुदायिक छाडा पशु कल्याण प्रवर्द्धन गर्न गौशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ सा.छा.प.क.प्र. गर्न गौ.नि. तथा व्य. कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf 02/23/2020 - 15:41

Facebook

सूचना अधिकारी

सम्पर्क