Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
दुध उत्पादन बजारीकरणका आधारमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ दुध उत्पादन बजारीकरणका आधारमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf 03/13/2020 - 12:33
व्यावसायिक प्याज खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ०७६/०७७ व्यावसायिक प्याज खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६.pdf 03/13/2020 - 12:26
व्यावसायिक केरा खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ व्यावसायिक केरा खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf 03/13/2020 - 11:20
कृषिजन्य उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ कृषिजन्य उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६.pdf 03/12/2020 - 15:56
कोल्ड स्टोर, कोल्ड च्याम्बर र राईपेनिङ्ग च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ कोल्ड स्टोर, च्याम्बर र राईपेनिङ्ग च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf 03/05/2020 - 14:15
सामुदायिक छाडा पशु कल्याण प्रवर्द्धन गर्न गौशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ सा.छा.प.क.प्र. गर्न गौ.नि. तथा व्य. कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf 02/23/2020 - 15:41
पशुपन्छी मोडेल फार्म स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ पशुपन्छी मोडेल फार्म स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf 02/23/2020 - 15:25
मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६ ०७६/०७७ मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६.pdf 02/23/2020 - 15:19
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सामुदायिक छाडा पशुकल्याण प्रवर्द्धन गर्न गौशला निर्माण तथा व्यवस्थापन का साथै साना डेरी तथा दुग्ध सहकारीहरुलाई यान्त्रिकरण सहयोग अन्तर्गत मिल्क एनालाईजर वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना-converted.pdf 02/18/2020 - 16:29
सहकारी संस्था र सहकारी संघसँगको साझेदारीमा संचालन हुने कार्यक्रम संग सम्बन्धीत आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सहकारी साझेदारी सूचना १-converted.pdf 02/18/2020 - 16:11

सूचना अधिकारी

जनक राज बोहरा

जनकराज बोहरा

९८६८४६१९२२

सम्पर्क