Nepal Flag

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सहकारी अनुदान सम्बन्धि छनौट भएका सहकारी संस्थाहरुको नतिजा प्रकाशन गरेको सूचना ०७६/०७७ छनौट भएका सहकारी संस्था.pdf 06/08/2020 - 13:21
कोल्डस्टोर, कोल्डरुम र राईपेनिङ्ग च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ Coldstore.pdf 04/07/2019 - 12:31
कृषि यान्त्रिकरणका लागि साझेदारीमा कस्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कस्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापना कार्यविधि.pdf 03/24/2019 - 10:56
२०७५ साल फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ Fagun Fatwari.pdf 03/17/2019 - 13:19
२०७५ साल माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf 02/17/2019 - 13:08
स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ सहकारी.pdf 02/05/2019 - 15:12
कृषि औजार यन्त्र उपकरणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि यान्त्रिकरण.pdf 02/05/2019 - 15:10
सीमान्तकृत वर्ग लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ सीमान्तकृत वर्ग लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf 01/30/2019 - 11:40
युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf 01/30/2019 - 11:39
पशुपंन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ पशुपंन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf 01/30/2019 - 11:38

प्रवक्ता

Tika Thapa

टिका राम थापा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत 

मोबिल : ९८४९९८१८२०

 ई-मेल: tikathapa425@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क