Nepal Flag

आर्थिक वर्ष

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा अनुदान परिचालन कार्यविधि पहिलो संसोधन २०७८

दस्तावेज

प्रवक्ता

 

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क