Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ०८०/०८१ स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० .pdf 10/03/2023 - 14:39
वार्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८० ०८०/०८१ वार्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८०.pdf 10/03/2023 - 14:31
वार्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८० ०८०/०८१ वार्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८०.pdf 10/03/2023 - 14:31
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीको मिति २०८०।५।२७ को निर्णयानुसार सरुवा भएका कर्मचारीहरुको विवरण ०८०/०८१ सरुवा विवरण.pdf 09/15/2023 - 13:55
goAML System मा दर्ता तथा रिपोर्टिङ एवं कार्यान्वयन अधिकारी (Compliance Office) नियुक्त सम्बन्धमा । ०८०/०८१ 08/15/2023 - 12:49
goAML System मा दर्ता तथा रिपोर्टिङ एवं कार्यान्वयन अधिकारी (Compliance Office) नियुक्त सम्बन्धमा । ०८०/०८१ 08/15/2023 - 12:49
का.स.मु फाराम (करार सेवाका कर्मचारीहरुको लागि) ०७९/०८० कासमु करार.pdf 06/22/2023 - 14:46
सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० सूचना.pdf 06/22/2023 - 11:11
अनुदानग्रही छनौट गरिएको सम्बन्धि सूचना ०७९/०८० Anudan.pdf 06/19/2023 - 12:04
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० 06/04/2023 - 15:12

प्रवक्ता

Tika Thapa

टिका राम थापा 

बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत 

मोबिल : ९८४९९८१८२०

 ई-मेल: tikathapa425@gmail.com

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क