Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf 11/15/2019 - 15:15
२०७६ साल असार महिनाको खर्चको फाँटवारी ०७६/०७७ Asar Fatwari.pdf 08/01/2019 - 16:01
गुणस्तरीय अलैची बिरुवा उपलब्ध गराउन सुचीकृत हुने तथा दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ 06/27/2019 - 11:44
गुणस्तरीय फलफूल विरुवा उपलब्ध गराउन सुचीकृत हुने तथा दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ 06/25/2019 - 12:30
२०७६ वैशाख महिनाको खर्चको फाटवारी ०७५/०७६ फाटवारी.pdf 05/24/2019 - 15:17
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको सूचना ०७५/०७६ 05/06/2019 - 13:52
सहकारी संस्थाहरुका आयोजना प्रस्तावहरु स्वीकृत गरिएको सूचना ०७५/०७६ सहकारी छनौट सूची_0.pdf 05/05/2019 - 15:33
पशु बधशाला निर्माण सुधार सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ बधशाला सूचना.pdf , बधशाला संशोधित सुचना.pdf 04/23/2019 - 15:28
मसिना तथा बासनादार धान खेती गर्ने बारे सूचना ०७५/०७६ बास्नादार धान सूचना.pdf 04/18/2019 - 11:43
केराको गुणस्तरीय बिरुवा उपलब्ध गराउन सूचिकृत हुन आउने बारेको सूचना ०७५/०७६ केरा आपुर्तिकर्तालाई सूचना.pdf 04/18/2019 - 11:42

सूचना अधिकारी

जनक राज बोहरा

जनकराज बोहरा

९८६८४६१९२२

सम्पर्क